fbpx Iets voor jou? | Preventie & Milieu Academy

Iets voor jou?

De aanvullende vorming voor preventieadviseurs richt zich tot alle geïnteresseerden voor het welzijn van werknemers in ondernemingen en organisaties.

De multidisciplinaire basismodule wordt ingericht in contactonderwijs en in blended learning (afstandsonderwijs). 

Mogelijkheid tot afstandsonderwijs

Bij deze methode studeer je het theoretische lesmateriaal zelfstandig in aan de hand van online cursussen en lesopnames die PMA via het digitale leerplatform ter beschikking stelt. Daarnaast kom je op enkele contactmomenten naar Technologiecampus Gent voor vaardigheidstrainingen, een coaching sessie en info- en evaluatiemomenten.

Toelatingsvoorwaarden

Je kan inschrijven voor de multidisciplinaire basismodule als je houder bent van een diploma secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen. Als je één van bovenvermelde diploma's niet bezit, kun je toegelaten worden tot de multidisciplinaire basismodule als je houder bent van een getuigschrift van een basiscursus Preventieadviseur (niveau 3) én je over tenminste 5 jaar nuttige praktische ervaring beschikt in een interne of externe preventiedienst sinds het behalen van het getuigschrift van een basiscursus Preventieadviseur. 
Deze toelatingsvoorwaarden zijn conform de regelgeving zoals bepaald in codex boek II, titel 4, hoofdstuk II, afdeling 2. 

De aanvullende vormingen tot preventieadviseur zijn volledig Nederlandstalig. Daarom gelden voor kandidaat-cursisten met een diploma van buiten de Vlaamse gemeenschap of een niet Nederlandstalig diploma extra toelatingsvoorwaarden. Deze kun je nagelezen in het 'Onderwijs- en Examenreglement' (artikel 3 - pag. 5).

Vrouw met helm