fbpx Evaluatie | Preventie & Milieu Academy

Evaluatie

In totaal omvat de opleiding tenminste 280 uren ofwel 40 lesdagen. Naast de contacturen is er per opleidingsonderdeel een evaluatie voorzien. Dit kan een individuele opdracht of een groepsopdracht zijn.
Over het geheel van de opleiding worden 5 evaluatieactiviteiten voorzien: 

Over het geheel van de opleiding zijn 5 evaluatieonderdelen voorzien.

1. OPO Psychosociale werking van de PAPA: individuele paper met zelfreflectie rond de rol van de PAPA binnen het geheel van het preventiebeleid.

2. OPO Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op het werk: mondeling examen met bemiddelingsopdracht op basis van case

3. OPO Organisatie: paperopdracht en -verdediging

4. OPO Risicoanalyse: groepspaper waarin cursisten een psychosociaal vraagstuk oplossen aan de hand van een risico analyse in een bestaande organisatie

5. Eindwerk en eindwerkverdediging: individuele paper die de concrete procesmatige aanpak in het werkveld van een psychosociaal vraagstuk beschrijft of de procesmatige optimalisatie van het eigen functioneren als PAPA toelicht

Mappen Safety met koffietas