fbpx Evaluatie | Preventie & Milieu Academy

Evaluatie

Je wordt beoordeeld aan de hand van verschillende evaluatieactiviteiten:

  • Evaluatie 1: Kritische reflectie van een toxicologische research paper (groepswerk)
  • Evaluatie 2: Risico-analyse chemische agentia (groepwerk)
  • Evaluatie 3: Individueel examen opleidingsonderdeel 'Basisbegrippen en concepten'
  • Evaluatie 4: Individueel examen opleidingsonderdeel 'Chemische agentia'
  • Evaluatie 5: Individueel examen opleidingsonderdeel 'Fysische agentia'
  • Evaluatie 6: Individueel examen opleidingsonderdeel 'Biologische agentia' en 'Raakvlakken'
  • Evaluatie 7: Individueel eindwerk
Mappen Safety met koffietas