fbpx Getuigenissen | Preventie & Milieu Academy

Getuigenissen

Saskia Op 't Eynde

Saskia Op 't Eynde

De opleiding preventieadviseur arbeidshygiëne is perfect voor de arbeidshygiënist die op zoek is naar een meer theoretische en wettelijke achtergrond en die beter wil begrijpen waarom we bepaalde acties nemen.

De lesgevers waren allemaal specialisten in hun vak waardoor de fundamenten van elke discipline uitgebreid aan bod kwamen. Het zijn net die fundamenten die je als arbeidshygiënist in staat stellen om situaties en acties te kunnen kaderen naar werkgever en werknemer.

Saskia Op ‘t Eynde, Preventieadviseur Arbeidshygiëne, Janssen Pharmaceutica / 2019-2020

Jonathan Jouret

Jonathan Jouret

Deze specialisatieopleiding gaf me de mogelijkheid om mijn theoretische kennis met betrekking tot de arbeidshygiëne uit te diepen, en direct toe te passen in de praktijk. De opleiding laat ook toe een netwerk uit te bouwen, met zowel medecursisten, als lesgevers, die stuk voor stuk echte professionals zijn. Het feit dat de KU Leuven deze cursus academisch ondersteunt, is eveneens een kwaliteitsgarantie, en zorgt voor een belangrijke meerwaarde aan het getuigschrift. 

Jonathan Jouret, Industrial Hygienist, Belgian Center for Occupational Hygiene - BeCOH / 2019-2020

Ann Rabaey

Vanuit mijn functie als externe preventieadviseur arbeidsveiligheid, groeide de interesse om me verder te verdiepen in de wondere wereld van Arbeidshygiëne. Hiervoor kon ik bij de opleiding specialisatie AH bij Odisee terecht. De opleiding zorgde ervoor dat ik o.a. werd ondergedompeld in de gezondheidseffecten die een werkomgeving met zich mee kunnen brengen.

Via de leerstof die we kregen nl. wetgeving, normen en casestudies kreeg ik nieuwe inzichten om mijn taak als AH te kunnen uitvoeren. Het onderzoek en de metingen die ik in het kader van mijn eindwerk uitvoerde, stimuleren me om me in dat onderwerp nl. lawaai en akoestiek nog verder te verdiepen zodat ik niet alleen problemen kan vaststellen, maar ook correct en gefundeerd advies kan geven. Dus de ‘goesting’ om me verder bij te scholen in bepaalde onderwerpen werd door deze opleiding zeker nog meer geprikkeld.

Wat me vooral bijblijft - ondanks de hele corona-crisis waarbij zeer veel lessen online doorgingen - zijn de contacten die werden gelegd. Dit nieuwe netwerk zal me gedurende mijn verdere carrière zeker nog van pas komen.

Ann Rabaey, preventieadviseur arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne, IDEWE / 2019-2020