fbpx Inhoud | Preventie & Milieu Academy

Inhoud

De opdracht van preventieadviseurs binnen bedrijven en organisaties won de afgelopen jaren steeds meer aan belang. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs speelt in op de nood aan een degelijke en brede vorming van preventieadviseurs.

Het programma is conform de vereisten zoals bepaald in de codex over het welzijn op het werk, boek II, titel 4, hoofdstuk II.
Het programma van de multidisciplinaire basismodule omvat 120 uren. 

Opbouw

1. Regelgevend kader m.b.t. welzijn
2. Veiligheids- en gezondheidsstructuren
3. Grondslagen van en motivatie tot het voeren van een welzijnsbeleid
4. Strategieën en technieken ter uitvoering van het welzijnsbeleid
5. Opsporen, analyseren en evalueren van risico's
6. Uitbouw van een welzijnsbeleid
7. Risicovelden, voorkoming en risicobeheersing

  • Risico's  verbonden aan het werken met gevaarlijke stoffen
  • Omgevingsrisico's
  • Elektrische risico's en beveiliging
  • Brandrisico's en brandbeveiliging
  • Risico's verbonden aan machines en gemechaniseerde werktuigen
  • Fysische en mentale belasting
  • Gevaarlijke installaties
  • Bijzondere risico's
  • Veiligheid en milieu

De lessen bestaan uit hoorcolleges, werkcolleges, vaardigheidstrainingen en coaching sessies. Jouw docenten komen uit universiteiten en hogescholen, de industrie, werkgevers- en werknemersorganisaties, overheidsinstanties en bedrijven gespecialiseerd in preventie en welzijn. 

Man luistert aandachtig in klasgroep