fbpx Inhoud | Preventie & Milieu Academy

Inhoud

Tot op vandaag komen arbeidsongevallen in onze Belgische bedrijven en organisaties nog dagelijks voor. Meestal zonder blijvende letsels, maar in sommige gevallen helaas zelfs met een dodelijke afloop. In de afgelopen 40 jaar heeft de wetgeving in kader van welzijn op het werk zeer sterk bijgedragen tot het verhogen van de veiligheid en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden waarin mensen worden tewerkgesteld.

Een sleutelfiguur in dit proces is de preventieadviseur. Hij of zij ondersteunt en adviseert de werkgever en draagt bij tot het creëren van een veilige en aangename werkomgeving. Deze opleiding is specifiek gericht op het aanreiken van de kennis en de vaardigheden nodig voor het uitoefenen van de functie van preventieadviseur.

Het totale programma omvat 280 uren.

Opbouw

De opleiding bouwt verder op de opleidingsonderdelen van de basismodule en biedt verdieping binnen de volgende 6 onderdelen:

1.Regelgevend kader m.b.t. welzijn op het werk
2.Grondslagen van en motivatie tot het voeren van een welzijnsbeleid
3.Strategieën en technieken ter uitvoering van het welzijnsbeleid
4.Opsporen, analyseren en evalueren van risico's
5.Uitbouwen van een veiligheidsbeleid
6.Risicovelden, voorkoming en risicobeheersing

  • Risico's verbonden aan het werken met gevaarlijke stoffen
  • Omgevingsrisico's
  • Elektrische risico's en beveiliging
  • Brandrisico's en brandbeveiliging
  • Risico's verbonden aan machines en gemechaniseerde werktuigen
  • Fysische en mentale belasting
  • Gevaarlijke installaties
  • Bijzondere risico's
  • Veiligheid en milieu
Mannen op werf