fbpx Inhoud | Preventie & Milieu Academy

Inhoud

Deze opleiding bereidt jou voor op een job als arbeidshygiënist. We koppelen hiervoor steeds een theoretische onderbouw aan praktijkgerichte toepassingen.

 • Je leert chemische, fysische en biologische gevaren op de werkvloer kennen alsook het identificeren en beoordelen van factoren die kunnen leiden tot schadelijke risico's. We doen dit aan de hand van inschattingsmodellen, meetstrategieën en meetmethoden.
 • Je leert deze gegevens toetsen aan de relevante wetgeving en normen, inclusief grenswaarden.
 • Je formuleert adviezen voor beheersingsmaatregelen die de blootstelling en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voorkomen en beperken.
 • Je leert werknemers op te leiden.

Aan het einde van de opleiding beschik je over de nodige kennis en vaardigheden om in concrete arbeidssituaties, in overleg met de andere preventieadviseurs en veiligheidsdeskundigen (veiligheidsingenieurs, bedrijfsartsen, ergonomen, psychologen of milieudeskundigen), de nodige preventiemaatregelen te nemen die leiden tot een betere hygiëne en gezondheid op het werk.

Het totale programma omvat 315 uren.

Opbouw

 • Basisbegrippen en concepten m.b.t. arbeidshygiëne
  Wetgeving, normen en methoden / plaats arbeidshygiëne bij erkenning beroepsziekten / welzijnswetgeving / fysico-chemische eigenschappen van agentia / ...
 • Chemische agentia
  RIE chemische agentia / chemische agentia NOT en REACH / meetstrategieën en praktijkoefeningen van direct uitleesbare apparatuur / CLP-GHS-REACH (regulatorische toxicologie)
 • Fysische agentia
  Thermische omgevingsfactoren / lawaai / mechanische trillingen / ioniserende stralen / ...
 • Biologische agentia
  Bacteriën, schimmels en gisten / virussen / biologische agentia in labo-omgeving / ziekenhuishygiëne
 • Raakvlakken met arbeidsgeneeskunde, ergonomie en psychosociale aspecten van de arbeid
 • Seminaries: BSOH studiedagen
 • Eindwerk

OHTA-modules

Het programma is volledig afgestemd op de internationaal erkende OHTA-modules.

Man legt iets uit aan vrouw