fbpx Inhoud | Preventie & Milieu Academy

Inhoud

Traditiegetrouw worden in dit seminarie de recente en relevante wijzigingen in de Vlaamse milieuwetgeving deskundig uiteengezet door Meester Mario Deketelaere, advocaat bij Baker & McKenzie en gastprofessor aan verscheidene van postacademische opleidingen. 

Volgende onderwerpen kwamen aan bod in het seminarie van 2023:

 • Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): de moeilijke weg naar een ‘Stikstofdecreet’, recente rechtspraak en gevolgen voor de beoordeling van vergunningsaanvragen
 • PFAS: tijdelijk normeringskader voor bodemsanering en grondverzet
 • Voorontwerp Verzameldecreet Omgeving en (geplande) wijzigingen omgevingsvergunning
 • Milieuvoorwaarden voor hoogspanningsverbindingen
 • Vaststelling van de (gewijzigde) sectorale voorwaarden voor windturbines
 • Ontwerp Vlarem-wijziging inzake de lozing van bedrijfsafvalwater zonder of met gevaarlijke stoffen
 • Stand van zaken “grondwatertrein”
 • Nieuwe gewestelijke Hemelwaterverordening
 • Wijzigingen Integraal milieujaarverslag (IMJV) 
 • Instrumentendecreet: opleggen van “lasten” in de omgevingsvergunning
 • Verplichte installatie van fotovoltaïsche PV-panelen op dakoppervlakten voor gebouwen met hoge elektriciteitsafname
 • Regeling grensoverschrijdende raadpleging milieueffectbeoordeling projecten andere landen of gewesten
 • Nieuwe Batterijverordening (EU 2023/1542) van 12 juli 2023
 • Wijziging Richtlijn industriële emissies
 • Overzicht en toelichting recente rechtspraak milieu en omgeving relevant voor milieucoördinatoren en milieudeskundigen/-adviseurs

Verder zijn we ook erg verheugd om dhr. Oscar Moonen als tweede spreker te mogen aankondigen. Hij is managing director van Professional-Consulting en tevens ook gastdocent in onze opleiding voor milieucoördinatoren. Hij brengt een lezing met als thema: 'De hemelwaterverordering: NIeuwe verplichtingen bij de melding en de omgevingsvergunningsaanvraag.'

 

Man legt iets uit met zijn handen