fbpx Mijn verdere loopbaan? | Preventie & Milieu Academy

Mijn verdere loopbaan?

Na het beëindigen van deze opleiding, word je binnen je eigen onderneming aangesteld als interne preventieadviseur psychosociale aspecten.

Je kunt ook via een aanstelling binnen een EDPBW als preventieadviseur psychosociale aspecten optreden en verschillende ondernemingen ondersteunen in het uitbouwen en implementeren van hun preventiebeleid psychosociale aspecten.

Je kunt tenslotte ook als consultant een dergelijke opdracht opnemen.

Indien je wil aangesteld worden binnen een EDPBW als preventieadviseur deskundig betreffende psychosociale aspecten van de arbeid moet je:

  • een masterdiploma van een universiteit of een masterdiploma van hoger onderwijs op universitair niveau bezitten waarvan het curriculum een aanzienlijk aandeel psychologie en sociologie, en daarenboven een specialisatie in de domeinen van arbeid en organisatie omvat
  • de multidisciplinaire basismodule én de specialisatiemodule psychosociale aspecten van de arbeid van de aanvullende vorming voor preventieadviseurs met succes beëindigd hebben
  • beschikken over tenminste vijf jaar ervaring m.b.t. psychosociale aspecten van de arbeid
Jongeman op laptop in gesprek