fbpx Mijn verdere loopbaan? | Preventie & Milieu Academy

Mijn verdere loopbaan?

De opleiding arbeidshygiëne heeft tot doel:

  • Het vormen van praktijkgerichte arbeidshygiënisten die direct inzetbaar zijn op de werkvloer
  • Basisbegrippen en concepten aanleren (normen, toxicologie, grenswaarden...)
  • Inzicht geven in de gevaren van chemische blootstelling en hoe deze praktisch aan te pakken
  • Inzicht geven in de gevaren van fysische agentia en hoe deze praktisch aan te pakken
  • Inzicht geven in de gevaren van biologische agentia en hoe deze praktisch aan te pakken
  • Inzicht geven in raakvlakken van arbeidshygiëne met arbeidsgeneeskunde, ergonomie en psychosociale aspecten van de arbeid

Aan de hand van een eindwerk leer je jouw inzicht in het identificeren, inventariseren en evalueren van een risico op de werkvloer in praktijk omzetten. Je verdedigt het eindwerk mondeling zodat we ook je communicatievaardigheden kunnen toetsen.

Mijn loopbaan

Als je deze opleiding succesvol hebt afgerond kun je binnen een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) aangesteld worden als Deskundige Arbeidshygiëne. Je kunt ook functioneren als arbeidshygiënist in een multidisciplinaire dienst voor preventie en gezondheid binnen jouw bedrijf.

Jonge vrouw praat in een groepje