fbpx Evaluatie | Preventie & Milieu Academy

Evaluatie

In de multidisciplinaire basismodule evalueren we de verworven kennis en competenties d.m.v. een examen dat bestaat uit twee delen.

1. Mondelinge evaluatie van de theoretische leerstof

Het theoretische examen bestaat uit vier open vragen die aansluiten bij de kennis die via de lessen werd aangebracht. Het betreft een gesloten boek examen, maar je kan wel gebruik maken van de codex over het welzijn op het werk.

De behaalde score op dit examen bedraagt 50% van de eindscore van de multidisciplinaire basismodule.

2. Uitvoering van een systeemaudit in jouw bedrijf en de presentatie van de resultaten

Doel van de opdracht
Je krijgt een reëel beeld van Preventie en Bescherming op het Werk (PBW) in de praktijk. Je toetst de theoretische leerstof en wetgeving, aangereikt in de opleiding, in een onderneming. Daarbij ervaar je de problematiek en de uitdagingen van welzijn op het werk.
In de opdracht breng je de eigenschappen die je als preventieadviseur moet bezitten tot uiting: inzicht, evaluatievermogen, praktijkgerichte aanpak en talent om te adviseren.

Middel
Je maakt gebruik van de SAR-methode. Dit houdt in dat je een stand van zaken in het eigen bedrijf omschrijft en de verschillende onderdelen evalueert. Daarnaast identificeer en evalueer je de 3 meest kritische risico’s.

Presentatie voor de jury
Aan het einde van de opleiding presenteer je de resultaten van de audit aan een jury, waarbij je ook kritische vragen beantwoordt over jouw onderzoek.

Beoordeling
De jury geeft een score en baseert haar oordeel op verschillende factoren:
- de evaluatie van het rapport (volledigheid, overzichtelijkheid, relevantie en de mate waarin je een eigen inbreng toont)
- de presentatie (zowel inhoudelijk als vormelijk: structuur presentatie, non-verbale communicatie, visuele ondersteuning)
- de verdediging (toelichting bij de vragen van de jury).

In totaal draagt de score op de uitwerking en de presentatie van de systeemaudit bij tot 50% van het gehele puntentotaal van de multidisciplinaire basismodule. 

Mappen Safety met koffietas