fbpx Wanneer? | Preventie & Milieu Academy

Wanneer?

De opleiding is gestart op 26 september 2023. (De eerstvolgende opleiding zal starten op dinsdag 23 september 2025.)
De lessen worden wekelijks georganiseerd op dinsdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.

De opleiding is opgebouwd uit 42 lesdagen en 3 examendagen gespreid over de periode september 2023 tot juni 2025. In academiejaar 2023-2024 voorzien we ongeveer 8 contactdagen en in academiejaar 2024-2025 ongeveer 9 contactdagen, telkens op de campus in Brussel. Dit omvat de lesdagen waarin docenten theorie aanreiken, feedbackmomenten waarin de cursisten de uitgewerkte opdrachten voorstellen aan de groep, enkele intervisiemomenten en theoretische examens.

Naast de contactmomenten op de campus, voorzien we binnen de opleiding ook 12 dagen waarin we te gast zijn in een bedrijf of organisatie die geconfronteerd wordt met uitdagingen binnen een welbepaald domein van de ergonomie en hierbinnen ook enkele bijzondere realisaties kan presenteren.

Het overige gedeelte van de opleiding verwerft de cursist zelfstandig de aangereikte leerstof via zelfstudie.

Bovenstaande contactmomenten zijn exclusief eventuele contactmomenten in het kader van examens tweede zittijd.