fbpx Opleidingsincentives | Preventie & Milieu Academy

Opleidingsincentives

De Vlaamse overheid voorziet verschillende opleidingsincentives om levenslang leren te stimuleren. Op die manier betaalt de Vlaamse overheid een deeltje van jouw opleiding. Op deze pagina vind je hierover meer informatie en de voorwaarden.

Werk je in het Brussels Gewest? Onderaan vind je meer info rond Betaald Educatief Verlof in het Brussels Gewest.

KMO-portefeuille

Odisee Advanced Education is erkend dienstverlener bij Agentschap Innoveren en Ondernemen. Na registratie als kmo kun je tot maximaal 14 kalenderdagen na de start van de opleiding een projectaanvraag indienen. Vermeld op de projectaanvraag steeds de naam van de cursist. Informatie i.v.m. het percentage van het gesubsidieerde bedrag en welke kosten in aanmerking komen voor subsidiëring vind je terug op de website. 

Erkenningsnummer van Odisee Advanced Education is DV.O100347.
Lees meer op de website van KMO-portefeuille.

Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen. Voorwaarde is wel dat de betreffende opleiding erkend is voor Vlaams Opleidingsverlof. Check het snel op de website van het Vlaams Opleidingsverlof.

Opleidingscheques Vlaanderen

Odisee is erkend door de Vlaamse Gemeenschap als opleidingsverstrekker en aanvaardt opleidingscheques voor werknemers. Je kunt deze aanvragen wanneer je laag- of middengeschoold bent en op eigen initiatief een opleiding volgt van tenminste 32 contacturen. Bovendien moet de opleiding erkend zijn in kader van Vlaams opleidingsverlof. Als hooggeschoolde kun je enkel nog opleidingscheques aanvragen na het volgen van loopbaanbegeleiding.  Lees er meer over op de VDAB-website.

Meer lezen?

 

Betaald Educatief Verlof Brussels Gewest

Werk je in het Brussels Gewest? Hier is het Betaald Educatief Verlof (nog) van toepassing.
Werknemers in de privésector mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen. Lees meer op de website van het Brussels Gewest.

Jonge vrouw legt iets uit