fbpx Partners | Preventie & Milieu Academy

Partners

Het opleidingsaanbod Preventieadviseur is een samenwerking tussen Odisee Hogeschool, KU Leuven en verschillende organisaties binnen het werkveld ‘preventie en welzijn’.

Odisee Hogeschool en KU Leuven

Deze samenwerking is een echte synergie: Odisee Hogeschool brengt de onderwijsdidactische expertise aan en de jarenlange ervaring om opleidingen te ontwikkelen en te organiseren specifiek voor de doelgroep professionals. KU Leuven levert de inhoudelijke kennis via experten verbonden aan de verschillende faculteiten. Verder werkt PMA samen met talloze specialisten in het werkveld.

Voor de opleidingen Preventieadviseur werkt PMA samen met volgende masteropleidingen, ingericht door KU Leuven: 

  • Voor Preventieadviseur niveau 1 en niveau 2: Master in de industriële wetenschappen (Technologiecampus Gent)
  • Voor de specialisatiemodule Ergonomie: Master in het milieu- en preventiemanagement (Campus Brussel)
  • Voor de specialisatiemodule Psychologische aspecten van de arbeid: Master in de psychologie (Campus Leuven) + Master in het milieu- en preventiemanagement (Campus Brussel)
  • Voor de specialisatiemodule Arbeidshygiëne: Master in de arbeidsgeneeskunde (Campus Leuven)

Voor de opleidingen Milieucoördinator werkt PMA samen met volgende opleidingen ingericht door Odisee Hogeschool en KU Leuven:

  • Bachelor in de chemie afstudeerrichting Milieutechnologie (Technologiecampus Gent)
  • Master in de industriële wetenschappen (Technologiecampus Gent)


Beroeps- en expertenverenigingen

PMA kan steunen op een lange traditie in het ontwikkelen en aanbieden van opleidingen voor professionals. We werken al vele jaren samen met Ingenieursvereniging IE-net en Prebes, de vereniging van Vlaamse Preventieadviseurs.

Voor de specialisaties Arbeidshygiëne en Ergonomie werken we respectievelijk samen met de beroepsverenigingen Belgian Society for Occupational Hygiene (BSOH) en Vlaamse Ergonomievereniging (VerV).

Voor de opleidingen Milieucoördinator werken we samen met de beroepsvereniging voor milieuprofessionals, VMx.

 

In de opleidingscommissies zetelen ook leden van onze partners. De opleidingscommissie staat in voor het ontwikkelen en actualiseren van de opleidingen, het aanreiken van sterke gastdocenten en het bewaken van de kwaliteit van de opleiding. 

 

Vergadering aan een tafel